Aktualności
Dezynfekcja ścieków szpitalnych / Aktualności / Strona główna /
Dezynfekcja ścieków szpitalnych
dodano: 26.09.2006

Zakończono jeden z etapów inwestycji pn. : Budowa instalacji dezynfekcji ścieków szpitalnych w w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Etap ten obejmował wykonanie badań bakteriologicznych zawartości ścieków surowych i skuteczności ich dezynfekcji metodą naświetlania promieniami UV.

Potrzeba dezynfekcji zakaźnych ścieków szpitalnych wynika z wymagań Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.2001 nr 72 poz. 747 oraz późniejsze nowelizacje) i jest oczywista z poniższych powodów:

  • Umożliwia zdecydowaną poprawę stanu sanitarnego ścieków odpływających z Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy,
  • Zmniejsza zagrożenie epidemiologiczne pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz ich rodzin i bliskich,
  • Ogranicza możliwości skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi odbiornika ścieków oczyszczonych. Ma to duże znaczenie dla ochrony naturalnego środowiska oraz plaż i wód Zatoki Gdańskiej.

Wykonane badania pozwoliły na pozytywną ocenę skuteczności dezynfekcji ścieków surowych promieniami UV.

W następnym etapie przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej a następnie budowę instalacji.

Inwestycja jest finansowane przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


stanowisko badań


system dezynfekowanych ścieków:


próby z użyciem promieni UV


w czasie badania