Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03 kwietnia 2017 r. doszło do konsolidacji trzech podmiotów:

Powstała spółka działa pod nazwą:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

REGON: 190141612, NIP: 5862286770

www.szpitalepomorskie.eu

Łącze do archiwalnej strony Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.